לאור שינוי במנגנון ההזדהות,
הכניסה לתחנת מידע תבוצע עם
אימייל אקדמי בלבד
המסתיים ב @365.ono.ac.il