בקשת כניסה למערכת - הקריה האקדמית אונו

סוג כניסה
סוג סיסמה שתקבל

  • פרטי ההתחברות יישלחו לכתובת דוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי הקריה האקדמית אונו
  • להחלפת המייל עליך לפנות למנהל סטודנטים.