User Image 2

בקשת כניסה למערכת

דילוג עד נקודת תוכן דף

קבלת אימייל אקדמי | קבלת קישור לכניסה חד פעמית - הקריה האקדמית אונו
  • הקישור / כתובת אימייל אקדמי יישלחו לכתובת דוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי הקריה האקדמית אונו
  • להחלפת המייל עליך לפנות למנהל סטודנטים.