User Image 2

טופס הרשמה - תואר שני - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים השכלה תשלום מאובטח אישור על תשלום
* שדה חובה


ברוכים הבאים לאיזור ההרשמה המקוונת. כמה פרטים קטנים ונוכל לשריין לך מקום בכיתה לשנת הלימוד האקדמית הקרובה. חשוב לציין, כי ישנם טפסים ואישורים נדרשים בהתאם לפרטים הנבחרים אותם ניתן להשלים גם בשלב מאוחר יותר. לאחר השלמת הפרטים ותשלום דמי ההרשמה, נציג מטעמינו יעבור על המידע המתקבל ויהיה איתך בקשר לגבי מסלול הלימודים. קדימה, כמה צעדים ואנחנו שם. שנתחיל?

פרטים אישיים:

יש לציין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
יש לציין שם משפחה מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
יש לציין שם פרטי מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
       
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
נא לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח

פרטי התקשרות:

       

כתובת:

טופס זה מיועד לזכרים ונקבות כאחד