User Image 2

ערבות הדדית בימי הקורונה

דילוג עד נקודת תוכן דף
ערבות הדדית בימי הקורונה
סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
בימים מורכבים אלו, כשכולנו מוצאים את עצמנו במצב לא מוכר, חשוב יותר מתמיד לסייע אחד לשני.
דקנאט הסטודנטים שמח לרכז ולקשר בין סטודנטים המוכנים לסייע לאחרים מבחינה לימודית לבין אלו הזקוקים לסיוע שכזה.
אם אתם יכולים ומוכנים לסייע בתמיכה לימודית לסטודנטים עמיתים הלומדים בפקולטה שלכם, נשמח לקשר ביניכם!

בנוסף, כמו תמיד, צוות מתנ"א (מרכז תמיכה ונגישות אקדמית) עומד לרשותכם. מוזמנים לפנות אלינו לקבלת סיוע הקשור בקבלת אסטרטגיות למידה או הנגשת חומרים.
PayingForItems ערבות הדדית בימי הקורונה 

הרשמה

ללא תשלום
   
   
   
   
   
   
   
   
   
* שדה חובה