User Image 2

יסמין לוי-מופע-מי אלמה/נשמתי90

דילוג עד נקודת תוכן דף
גביית תשלום בסך 90 ש"ח עם הנחה ותיק/סטודנט/בוגר בגין הרשמה למופע של יסמין לוי "מי אלמה/נשמתי" ב-12/05/22 בשעה 20:00 באולם דגנית
PayingForItems 

רכישה


עלות כל עותק נוסף : 90
ניתן להזמין לכל היותר 10 עותקים
* שדה חובה