User Image 2

כיתת אמן- גיטריסט אבי סינגולדה

דילוג עד נקודת תוכן דף
גביית תשלום בסך 40 ש"ח עבור השתתפות בכיתת אמן עם הגיטריסט אבי סינגולדה
אולם דגנית 19, בית הספר למוסיקה הקריה האקדמית אונו, רחוב צה"ל 104 קריית אונו
12:00-13:15 יום חמישי 12/05/22
 

רכישה


עלות כל עותק נוסף : 40
ניתן להזמין לכל היותר 10 עותקים
* שדה חובה