User Image 2

דורון סלומון-גיטרה בכל השפות30

דילוג עד נקודת תוכן דף
גביית תשלום בסך 30 ש"ח עם הנחה ותיק/סטודנט/בוגר בגין הרשמה להרצאה של דורון סלומון "גיטרה בכל השפות" ב-12/05/22 בשעה 16:15
PayingForItems 

רכישה


עלות כל עותק נוסף : 30
ניתן להזמין לכל היותר 10 עותקים
* שדה חובה