User Image 2

רב שיח "הגיטרה במאה ה-21" =30

דילוג עד נקודת תוכן דף
גביית תשלום בסך 30 ש"ח עם הנחת ותיק/סטודנט/בוגר בגין הרשמה לרב שיח "הגיטרה במאה ה-21, ב-11/05/22 בשעה 16:00
PayingForItems 

רכישה


עלות כל עותק נוסף : 30
ניתן להזמין לכל היותר 10 עותקים
* שדה חובה