User Image 2

קונצרט "ג'אז אימפרסיוניסטי"=60

דילוג עד נקודת תוכן דף
גביית תשלום בסך 60 ש"ח בהנחה לסטודנט/בוגר/ותיק בגין הרשמה לקונצרט "ג'אז אימפרסיוניסטי" שיתקיים ב-11/05/22 בשעה 21:15
PayingForItems 

רכישה


עלות כל עותק נוסף : 60
ניתן להזמין לכל היותר 10 עותקים
* שדה חובה