תמיכה בתפעול אתר המרצים ניתן לקבל בשעות היום בטלפון 1-599-50-90-70

הזן פרטי כניסה למערכתלפתרון בעיות בשחזור סיסמה למייל יש לפנות למחלקת מחשוב בקריה האקדמית אונו