דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 08/12/2016 17:57
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהקריה האקדמית אונו