דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 20/10/2017 21:05

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - הקריה האקדמית אונו


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי הקריה האקדמית אונו.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.