User Image 2

בקשת כניסה חד פעמית

דילוג עד נקודת תוכן דף

לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - הקריה האקדמית אונו


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

עדכון תאריך לידה דרך התאריכון בלבד

יש לרשום כולל מקף – לדוגמה 050-1111111  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי הקריה האקדמית אונו.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למנהל סטודנטים.