דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 19/06/2018 15:12

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - הקריה האקדמית אונו


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף
תנאים לתבנית הסיסמא:
1. הזנת סיסמה ישנה
2. שימוש בסיסמה שהיתה בשנה האחרונה
3. מינימום 8 תווים בסיסמה
4. חובה גם ספרות וגם אותיות
5. איסור תווי רווח בסיסמה
6. התחלת הסיסמה באות ולא במספר (כדי שאם שולחים שחזור אז שהמלל ייצא נכון ולא הפוך)
7. אסור סיסמה בעברית


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי הקריה האקדמית אונו.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.